• Skotta bort dyra kostnader för halkolyckor

    Skotta bort dyra kostnader för halkolyckor

    Halkfria och välskottade trottoarer inne i städerna leder till färre fallolyckor och lägre sjukvårdskostnader. – Det är samhällsekonomiskt lönsamt att förbättra vinterväghållningen, säger forskaren Anna Arvidsson vid VTI.

+ VISA FLER

Ja tack! Jag vill gärna ha I Perspektivs nyhetsbrev sex gånger per år.

+ VISA FLER