Alla notiser

 • 2019-09-12

  Förslag: Statligt byggbolag

  LO har presenterat 115 åtgärder för ökad jämlikhet. Ett av förslagen är ett statligt byggbolag för att  öka konkurrensen och sänka kostnaderna för bostadsbyggande.

 • 2019-09-06

  Ny generaldirektör på Trafikanalys

  Regeringen har utsett Mattias Viklund som ny generaldirektör för myndigheten Trafikanalys. Han kommer närmast från en tjänst som avdelningschef och ställföreträdande generaldirektör på Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI) och tillträder tjänsten den 1 oktober.   

 • 2019-08-29

  Stand down

  Årets Stand down genomförs torsdag 26 september 13.00–13.15. Manifestationen för säkerhet och bra arbetsmiljö arrangeras för sjunde året i rad av Trafikverket i samarbete med anläggningsbranschen. I år hålls huvudarrangemanget på projekt Västlänken.

 • 2019-07-02

  Goda jobbchanser inom anläggningsbranschen

  Det är fortsatt stor brist på arbetskraft med mycket goda möjligheter till jobb som bland annat civilingenjör, anläggningsmaskinförare, anläggningsarbetare, betongarbetare. Det visar Arbetsförmedlingens yrkesprognoser.

 • 2019-06-25

  Tio bästa kommunerna

  De tio bästa kommunerna på hållbara transporter i Sverige 2019 är (utan inbördes ordning) Göteborg, Helsingborg, Linköping, Lund, Malmö, Stockholm, Umeå, Uppsala, Västerås och Örebro. Resultat enligt kommunrankningen SHIFT.

 • 2019-06-18

  Ledarskap och säkerhet

  Deltagare efterlyses till forskningsprojektet ”Säker ledare” som ska undersöka hur nyanställda platschefer påverkas av och själva påverkar säkerhetsarbetet i svensk bygg och anläggningsindustri. Projektet är ett samverkansprojekt mellan Sveriges Byggindustrier, AFA Försäkring, Chalmers och Göteborgs Universitet.

 • 2019-06-05

  Nytt datum för ID06

  Många företag har börjat sent eller ännu inte kommit igång med att byta ut de gamla ID06-korten. Detta innebär att det inte längre finns praktiska möjligheter att hinna byta alla ID06-kort till den 20 juni 2019. ID06 AB flyttar därför fram stängning av gamla ID06-systemet till den 21 januari 2020.

 • 2019-05-29

  Sollcellsdriven vätgasstation

  Mariestad kommun planerar att inviga världens första solcellsdrivna vätgastankstation. Det innebär att kommunens åtta bränslecellsbilar kan tanka vätgas med solen och vattnet från Vänern som ingredienser.

 • 2019-04-29

  Slutlagring av arsenik

  Möjligheten att använda arsenik i kommersiella produkter är mycket begränsad och överskottet från bland annat gruvor och smältverk hamnar i dag på olika deponier. Jurate Kumpiene, vid Luleå tekniska universitet, har nyligen beviljats 500 000 kronor för att undersöka möjligheterna med att stabilisera ämnet arsenik och hitta en metod för slutlagring.

 • 2019-04-25

  Höjda krav på maskiner i Norge

  Statens Vegvesens kräver sprängsäker ruta som frontruta och okrossbara glas i samtliga övriga rutor i alla entreprenadmaskiner som arbetar med risk för odetonerat sprängmedel i deras projekt.

 • 2019-04-12

  Chalmers först med framtidens vätgassensor

  Forskare på Chalmers har presenterat den första vätgassensorn i världen som gör att den klarar fordonsindustrins högt ställda framtida krav för tillämpning i vätgasbilar: Att kunna detektera 0,1 procent väte i luft på mindre än en sekund.

 • 2019-03-29

  Chalmers skapar engagemang

  Efter en omfattande utvärdering har Chalmers fått ackreditering som "Engaged University" av det internationella organet ACEEU. Omdömet är ett kvitto på den höga kvaliteten i Chalmers metodiska arbete med att skapa nytta för det omgivande samhället.

 • 2019-03-22

  Beställ ditt nya ID06-kort

  Den 20 juni 2019 upphör gamla kortstandarden för ID06 att gälla. Då spärras samtliga kort av den gamla standarden, även om det tryckta datumet på kortet anger ett senare datum. Se till att byta till de nya säkra ID06-korten redan nu.

 • 2019-03-14

  Medel för forskning och innovation

  Det strategiska innovationsprogrammet Smart Built Environment utlyser medel för att bedriva forsknings- och innovationsprojekt som kan bidra till att utveckla ett billigare, snabbare och mer hållbart samhällsbyggande utifrån de möjligheter som digitaliseringen ger. Sista ansökningsdag är den 29 april, klockan 14.00.

 • 2019-03-05

  Självservice för enskild väg

  Nu finns en e-tjänstportal för att enklare administrera information och ärenden om enskilda vägar med stadsbidrag på Trafikverkets webbplats. Till att börja med innehåller den fem e-tjänster som rör enskilda vägar. För att använda tjänsten behövs inloggning med e-legitimation.

 • 2019-02-25

  Global konferens om trafiksäkerhet

  Den 19-20 februari 2020 går den tredje globala trafiksäkerhetskonferensen av stapeln i Stockholm. Konferensen ska utvärdera FN:s globala plan "Decade of Action for Road Safety 2011-2020", och är ett avstamp för det fortsatta trafiksäkerhetsarbetet.

 • 2019-02-20

  Jobben finns i byggbranschen

  Det kommer att råda brist på arbetskraft inom bygg- och anläggningsarbeten även om fem år, det vill säga år 2024. Ser man till yrken som kräver högskoleutbildning kommer även ingenjörer, civilingenjörer och tekniker att ha goda chanser till jobb. Det visar Arbetsförmedlingens prognos ”Var finns jobben?”

 • 2019-01-23

  Kontrakt för 4 miljarder

  Fem kontrakt har skrivits under för Trafikverkets entreprenader för installation av tekniska system på E4 Förbifart Stockholm. Det sammanlagda värdet är cirka 4 miljarder kronor.

 • 2019-01-15

  Bidrag till kunskapstörstande

  Visste du att SBUF beviljar bidrag till projekt för kunskapsinhämtning och omvärldsbevakning som deltagande i konferenser och studiebesök. Förkovra dig inom den tekniska utvecklingen, metoder, material, processer, arbetsmiljö. Medarbetare som är anställda i SBUF:s medlemsföretag kan söka bidraget.

 • 2019-01-09

  Stark jobbprognos

  Arbetsgivare inom byggbranschen förväntar sig en fortsatt stark efterfrågan på arbetskraft under första kvartalet 2019 med en sysselsättningstrend på +12 procent enligt ManpowerGroup Arbetsmarknadsbarometer.

 • 2018-12-17

  Framtida vattenförsörjning

  Boverket presenterar tre huvudförslag för en mer robust vattenförsörjning inför framtida klimatförändringar.1) Nationell plan och strategi för vattenförsörjning. 2)Tydligare roll för dricksvattenförsörjning vid fysisk planering. 3) Översyn av regleringen kring dagvatten.

 • 2018-12-05

  Akut brist på chafförer

  Högtrycket i transportbranschen gör att bristen på förare blir allt mer akut. Enligt Transportfackens Yrkes- och Arbetsmiljönämnd behövs 50 000 nya förare de kommande tio åren.

 • 2018-11-22

  Examensarbeten sökes

  KTH-studenter som läser civilingenjörsprogrammet Samhällsbyggnad, inriktning Geografisk-IT och masterprogrammer Transport och geoinformatik kommer att jobba med sina examensarbeten under våren 2019. Förslag på projekt kan skickas till Milan Horemuz ( horemuz@kth.se ). Skriv gärna texten på engelska.

 • 2018-11-07

  20 miljoner i potten till innovativa lösningar

  InfraSweden2030 efterlyser projekt som arbetar med klimatneutral transportinfrastruktur. Det kan vara konstruktionslösningar, affärsmodeller, tillståndsbedömning, drift & underhåll, och produktivet. Sista ansökningsdag är 5 februari.

 • 2018-10-25

  55 kilometer lång bro

  Världens längsta bro är invigd. Den är 55 kilometer lång och kopplar samman Hongkong, Macau och Kina. Som jämförelse är Öresundsbron 7,8 kilometer lång och Ölandsbron 6 kilometer.

 • 2018-10-17

  Ingen oro för robotar

  I Japan har en robot som är byggnadsarbetare testats. I Sverige finns det dock ingen stor oro för att artificiell intelligens ska ta jobben. I en undersökning uppger endast 5 % att de känner en sådan oro medan 46 % av svenskarna ser AI som en viktig möjlighet för samhället, och då främst inom arbetslivet.

 • 2018-10-11

  Självkörande bussar i Järfälla

  Premiär för förarlösa bussar i linjetrafik i Sverige. Bussarna körs i Järfälla nordväst om Stockholm och liknar de prototyper som tidigare testats i Kista. Sedan 2016 har självkörande bussar trafikerat en linje i Schweiziska staden Sion.

 • 2018-10-03

  Minskade utsläpp

   De 2 300 investeringar som Klimatklivet stöttat minskar utsläppen med 930 000 ton koldioxid per år. Det visar en redovisning som Naturvårdsverket nyligen lämnade till regeringen. Bland företagen dominerar åtgärder där fossila bränslen byts ut mot förnybart bränsle. Andra typiska åtgärder handlar om produktion och distribution av flytande biogas och produktion av andra biodrivmedel.

 • 2018-09-20

  Världens första vätgaståg

  Världens första vätgaståg tas i passagerartrafik i Niedersachsen, Tyskland. Den 16 september var det premiär och trafikstart inför gäster och media . Från och med 17 september kommer två vätgaståg att tas i kommersiell trafik enligt en fast tidtabell i delstaten Niedersachsen.

 • 2018-09-19

  Ökade kostnader

  Enligt SCB har kostnader för transporter, drivmedel och el-kraft ökat mest bland byggentreprenörernas kostnader. Byggmaterialkostnaderna steg med 5,4 procent. De största ökningarna i byggmaterialgruppen hade järn och stål inklusive armeringsstål samt trävaror..

 • 2018-09-11

  Fler gymnasietjejer söker bygg

  Antalet kvinnliga sökanden till Bygg- och Anläggningsprogrammet stiger nu för tredje året i rad. I år har 600 kvinnor sökt BA-programmet vilket är en märkbar uppgång från förra året då 533 valde bygg. Det innebär en uppgång på 12,7 procent.

 • 2018-09-05

  Vinstchans för Gamla Årstabron

  I kategorin Road and Railway Bridges är projektet att renovera Gamla Årstabron en av finalisterna. Varje dag åker 300 000 passagerare med tåg över bron i Stockholm. Renoveringen av bron som är ett statligt byggnadsminne genomfördes utan att dess utseende förändrades och har förlängt brons livslängd med 60 år.

 • 2018-09-03

  Krav på vinterdäck för tunga fordon

  För att öka säkerheten på vägarna skärper regeringen reglerna för tung lastbil, tung buss och personbil klass II med en totalvikt över 3,5 ton. Nya krav är vinterdäck eller likvärdig utrustning på samtliga hjul. Kravet träder ikraft den 1 juni 2019, gäller mellan den 1 december och 31 mars när vinterväglag råder.

 • 2018-08-22

  Digital rapportering om torkan

  Värmen och torkan de senaste tre åren har inneburit en stor påfrestning på grundvattnet. Regeringen har beslutat att Sveriges geologiska undersökning (SGU) ska göra det enklare för kommuner, lokalsamhälle och företagare att i första hand digitalt rapportera in uppgifter.

 • 2018-08-14

  Platser kvar på yrkeshögskolan

  Samtidigt som fler än någonsin söker till yrkeshögskolan (YH) finns det platser kvar på utbildningar i samhällsbyggnad och teknik. Till hösten startar rekordmånga utbildningar inom dessa utbildningsområden och i dagsläget finns platser kvar på 97 av utbildningarna inom teknik och tillverkning och 80 av utbildningarna inom samhällsbyggnad.

Tipsa oss! Har du ett spännande projekt på gång? Hör av dig!
 • Förslag: Statligt byggbolag

  LO har presenterat 115 åtgärder för ökad jämlikhet. Ett av förslagen är ett statligt byggbolag för att  öka konkurrensen och sänka kostnaderna för bostadsbyggande.

  ALLA NOTISER
 • Ny generaldirektör på Trafikanalys

  Regeringen har utsett Mattias Viklund som ny generaldirektör för myndigheten Trafikanalys. Han kommer närmast från en tjänst som avdelningschef och ställföreträdande generaldirektör på Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI) och tillträder tjänsten den 1 oktober.   

  ALLA NOTISER
Ja tack! Jag vill gärna ha I Perspektivs nyhetsbrev sex gånger per år.
 • Förslag: Statligt byggbolag

  LO har presenterat 115 åtgärder för ökad jämlikhet. Ett av förslagen är ett statligt byggbolag för att  öka konkurrensen och sänka kostnaderna för bostadsbyggande.

  ALLA NOTISER